Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stensubstantiv~en, ~arstone; amer. äv. rock; med. äv. calcul|uspl. -ikoll. stones (pl.), amer. äv. rocks (pl.)liten pebble; stor boulder, rockdet är mycket sten här there are many stones (amer. äv. rocks) here, it's very stony hereen sten har fallit från mitt bröst that was a load (weight) off my mindkasta sten på… throw stones (amer. ofta rocks) at…lägga sten på börda increase the burdenhuset är av sten the house is stone-built
ådringsubstantiv~en, ~arveining; i sten, trä graining, grain
1 kummelsubstantivkumlet, =sten~ cairn; grav~ vanl. barrow
muraresubstantiv~n, =tegel~ bricklayer; speciellt sten~ mason; för putsarbete plasterer
gravvårdsubstantiv~en, ~arav trä memorial cross; av sten memorial stone; se äv. gravsten
krosssubstantiv~en, ~arcrusher, crushing mill (machine); sten~ stone crusher
skulpteratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~ti sten el. trä carve; i lera model; framför allt bildl. sculptureskulptera en staty i sten carve (sculpture) a statue in (out of) stone
ruckaintransitivt verb~de, ~truckaen sten move…rucka på sina principer modify (compromise with) one's principles
glashussubstantiv~et, =, man skall inte kasta sten, när man [själv] sitter i glashus ordspr. people (those) who live in glass houses shouldn't throw stones
hällsubstantiv~en, ~arberg~ flat rockplatta slab; av sten stone slab; på köksspis hob, top; i öppen spis hearth
© NE Nationalencyklopedin AB