Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stensubststone; amer. äv. rockde kastade sten amer. vanligen they threw rocksmycket liten pebble; mycket stor boulder, rock äv. amer.en sten har fallit från mitt bröst it is a load off my mind
1 ådrasubstvein
verbförse med ådror vein; sten el. trä grain
flisasubstav t.ex. sten el. porslin chip; av trä splinter
ruckaverben klocka regulate, adjustrucka beslut change, modify; en sten move
brytningsubsti gruva etc. breaking, mining; sten quarryingskiftning i färg tingei uttal accentoenighet breach, rupture
äldreadjektivolder <än than>; framför släktskapsord elder; amer. vanligen older; i tjänst etc. senior <än to>; tidigare earlierSten Sture den äldre Sten Sture the Elderav äldre datum of an earlier dateen äldrerätt gammal herre an elderly gentleman
brytaverbbreak; förlovning break offbryta ett samtal tele. disconnect a callbryta ngns serve i tennis break sb's servebryta mot lag etc. break, violatebryta på tyska speak with a German accentkol el. malm mine; sten quarry
verb och partikelverbbryta avbreak, break offbryta av mot be in contrast tobryta frambreak outbryta sig igenombreak one's way through, force one's way throughbryta ihopbreak down, collapsebryta sig in i ett husbreak into a housebryta loss (lös)break off, break awaybryta nedbreak downbryta sammanbreak down, collapsebryta uppfrån sällskap break up; ge sig iväg leave, departbryta upp ett lås break open a lockbryta utbreak outbryta sig ut ur fängelset break out of prison, escape from prison
© NE Nationalencyklopedin AB