Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stegvisadverbsteg för steg step by step; gradvis äv. gradually, by degreesadjektiv~tgradual, step-by-step…
successivadjektiv~tstegvis gradual; om förändringar äv. successive
stegsubstantiv~et, =step äv. bildl.; ljud o. spår av steg äv. footstep; steglängd äv. pace; kliv (äv. bildl.) stride; utvecklingsstadiumel.raket~ stagesteg för steg, se stegvissakta stegen slacken one's paceta första steget take the first step; bildl. äv. take the initiativeta första steget till försoning make the first move towards…ta steget fullt ut bildl. go the whole way (hog)ta ut stegen gå fortare step out [better]ligga (vara) steget före be a step ahead
© NE Nationalencyklopedin AB