Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stegsubstantiv~et, =step äv. bildl.; ljud o. spår av steg äv. footstep; steglängd äv. pace; kliv (äv. bildl.) stride; utvecklingsstadiumel.raket~ stagesteg för steg, se stegvissakta stegen slacken one's paceta första steget take the first step; bildl. äv. take the initiativeta första steget till försoning make the first move towards…ta steget fullt ut bildl. go the whole way (hog)ta ut stegen gå fortare step out [better]ligga (vara) steget före be a step ahead
stegvisadverbsteg för steg step by step; gradvis äv. gradually, by degreesadjektiv~tgradual, step-by-step…
taktfastadjektiv=om steg measured; rytmisk rhythmic[al]adverbmarschera taktfast …in perfect time
åtgärdsubstantiv~en, ~ermeasure; [mått o.] steg step, movevidta åtgärder take measures (steps, action)
bestigatransitivt verb-steg, -stigitberg climb; tron ascend; häst mountbestiga talarstolen mount the platform
adrenalinsubstantiv~etfysiol. adrenalin, adrenaline; amer. vanl. epinephrineadrenalinet steg i mig my adrenalin level started rising
fotstegsubstantiv~et, =steg stephöra [ljudet av] fotsteg hear footstepspå vagn footboard; på bil running-board
dröjandeadjektivoböjl.en dröjande blick a lingering gazedröjande steg dragging (dawdling) footstepsett dröjande svar a hesitating answer
landstigaintransitivt verb-steg, -stigitspeciellt mil. land; från fartyg äv. disembark; jfr vidare stiga i landunder land
trippaintransitivt verb~de, ~ttrip (go tripping) alonghon kom trippande (med trippande steg) gatan fram she came tripping along the street
© NE Nationalencyklopedin AB