Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stay-upadjektivstay-up strumpor stay-up stockings, stay-ups
övernattaverbstay overnight, stay the night
vistelsesubststay
långtidsparkeringsubstlong-stay parking, long-term parking; område long-stay car park; plats long-stay parking lot
vistasverbstay; bo reside, live
soffliggaresubstvalskolkare abstainer from voting, stay-at-home
motellsubstmotelbo på motell stay in a motel
stagsubstlina etc.:sjö. stay; till tält guy; stång av trä el. metall strut
stöttasubststöd support, staystolpe prop
verbsupportmed stolpe prop, prop up
stannaverbbli kvar staystanna över natten stay the nightstanna borta stay awaystanna hemma stay at homebli stående stop; avsiktligt om fordon pull upstanna tvärt stop shortklockan har stannat the clock has stoppeddet stannade vid hotelser it got no further than threatshejda stop
verb och partikelverbstanna avstop, ceasestanna kvarremain
© NE Nationalencyklopedin AB