Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stavhoppsubstantiv~et, =hoppning pole-vaulting
stavsubstantiv~en, ~arkäpp o.d. staff; vid stavhopp pole; skid~ ski pole; för stavgång Nordic walking poles; troll~ wandse stavhoppanat., syncell rod
rivatransitivt verbrev, rivitklösa scratch; om rovdjur clawriva ngn i ansiktet scratch sb's faceslita tearriva hål på kläder tear a hole (resp. holes) in…; t.ex. förpackning el. sårskorpa tear open…riva ngt i bitar tear (pull) sth to pieces (bits)rasera el. t.ex. hus demolish, pull (tear) downsmula sönder:med rivjärn grate; färg grindriva ihjäl kill, tear…to piecesriva [ribban] i höjd- o. stavhopp knock the bar off
intransitivt verbrev, rivitrota rummage <bland among>; poke (rummage) aboutriva [och slita] i ngt tear at sthsvidariva i halsen om t.ex. stark kryddning rasp (burn) the throat
reflexivt verbrev, rivit~ sig a)rispa sigriva sig [i handen] på en spik scratch (starkare tear) one's hand on a nail b) klia sig scratch [oneself]
partikelverbriva avtear (rip, strip) offriva av ett blad på almanackan tear a leaf off…vard.riva av en låt tear off…riva isäga ifrån på skarpen put one's foot downriva itutear…in tworiva lös (loss)tear (rip) offriva nedeg. tear down; jfr riva; bildl. demolishriva ned en vas från hyllan knock down a vase from…riva söndertear; ~ hål på tear a hole (resp. holes) in; ~ i bitar tear…up (to pieces); t.ex. händer scratch…all overriva uppöppna tear (rip) open; gata o.d. take up; sår eg. reopen; beslut o.d. cancel, go back on, tear up; en gammal historia rake upriva uttear outriva ut ett blad ur en bok tear a leaf out of…
© NE Nationalencyklopedin AB