Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

startsubststart; flyg. take-offflygande start sport. flying start
tjuvstartsubstsport. false start
igångsättningsubststart, starting up
nedräkningsubstvid t.ex. start countdown
svårstartadadjektivvara svårstartad be difficult to start, be hard to start
försprångsubststart; avstånd leadförsprång före ngn get the start of sb
rivstartaverbget off to a flying start
firmasubstfirmstarta en firma start a business
utlösaverbsätta igång start, trigger offtekn. release
1 hajaverbhaja till be startled, start
© NE Nationalencyklopedin AB