Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

starkadjektiv~tallm. strong äv. gram.; kraftig powerful; fast el. om t.ex. hand el. karaktär el. tro firm; slitstark el. om t.ex. kläder el. möbler solid, durable, lasting; om krydda hot; verksam el. om läkemedel äv. powerful, potent; intensiv el. om t.ex. köld el. ljus el. längtan intense; om ljudel.röst loudstark färg bright (vivid) colour; kortsp. strong suiten bacill i stark förstoring a greatly enlarged (magnified)…starkt intryck äv. deep impressionen stor stark karl äv. a great big manstark köld bitter (intense) colddet starka könet the sterner sexstarka misstankar äv. grave suspicionsen stark personlighet äv. a forceful (dynamic) personalitystarka skäl good (powerful) reasonsstark ström om vatten äv. rapid currentstark tillströmning av studerande large influx…stark trafik heavy trafficvara stark i armarna have strong arms
brottsligadjektiv~tcriminal; jur. stark. felonious; straffbar punishable
sprittadverbspritt [språngande] galen raving (stark staring) madspritt [språngande] naken stark naked; vard. starkersspritt ny brand-new
starktadverbstrongly osv.; jfr starkstarkt kryddad med stark smak hotjag misstänker starkt att… I strongly suspect (have a strong suspicion) that…
präktigadjektiv~tutmärkt fine, splendid, grand; stadig stout; tjock thick; stark strongen präktig förkylning a proper (stark. awful) cold
dödsångestsubstantiv~enrädsla för döden fear of death; mycket stark rädsla mortal dread (fear)
pustsubstantiv~en, ~arvind~ breath of air (wind), puff [of wind]; stark gust
rusningsubstantiv~en, ~arallm. rush <efter for>; stark efterfrågan äv. run <efter on>
grasseraintransitivt verb~de, ~tom t.ex. sjukdom be rife (prevalent); stark rage; om t.ex. oskick run rampant
glödsubstantiv~enkonkr. live coal; koll. o. pl. ofta embers (pl.)stark känsla ardour, glow, fervour; lidelse passion
© NE Nationalencyklopedin AB