Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

staresubstfågel starling
fixeraverbfix; fastställa determinebetrakta stare hard at
gloverbstare < at>; dumt gape < at>
stirraverbstare < at>stirra sig blind på ngt concentrate on sth to the exclusion of everything else
stintadverbse stint på ngn stare hard at sbse ngn stint i ögonen look sb straight in the eye
© NE Nationalencyklopedin AB