Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stakatransitivt verb~de, ~tbåt punt, polet.ex. väg markstaka ut t.ex. tomt stake out (off); [järn]väg lay out; markera gränser för mark out, delimit; bestämma determine; föreskriva prescribe; jfr äv. utstakadstaka ut en karriär åt sig carve out a career for oneselfintransitivt verb~de, ~tpå skidor use one's [ski] sticksreflexivt verb~de, ~tstaka sig fram a) i båt punt [oneself] along b) på skidor push oneself along with one's [ski] sticksstaka sig komma av sig stumble < over>; tveka hesitatestaka sig igenom en text stumble through…
stakesubstantiv~n, stakarstör stake; att staka båt med poleljusstake candlestickvard., framåtanda go, drivedet är ingen stake i honom he's got no ballsvulg., penis prick, tool
stapplaintransitivt verb~de, ~tgå ostadigt totter, stumble <fram along>; vackla staggergå med stapplande steg walk with a tottering (osv.se ovan) gaitta de första stapplande stegen take one's first stumbling steps äv. bildl.staka sig falter, stumblestapplande franska in halting (stumbling) French
markeratransitivt verb~de, ~tutmärka mark äv. vid skjutning; vid spel äv. score; pricka för put a mark against, tick off; data. select; staka ut el. t.ex. bana el. spelplan mark [out]; belägga sittplats o.d. reserveantyda indicatebildl. poängtera emphasize, stress; accentuate, draw attention tosport., bevaka [motståndare] mark
2 hackasubstantiv~n, hackorspetsig pick, pickaxe; mindre el. för rensning o.d. hoetransitivt verb~de, ~tjord hoehacka i bitar chop; mycket fint mincevarken hackat eller malet bildl. neither one thing nor the otherhacka hål på pick (om fågel äv. peck) a hole (resp. holes) inhacka ett hål i isen cut a hole in the icehan hackade tänder his teeth chatteredintransitivt verb~de, ~thacka i (på) eg. hack at; om fågel pick (peck) athacka kritisera pick on, nag [at], find fault withstamma el. staka sig stammer, stutter; generat el. osäkert hum and hawom motor coughdata. hack
partikelverbhacka losshack (chop) awayhacka söndert.ex. is cut (break) uphacka ut
© NE Nationalencyklopedin AB