Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stadsbosubstantiv~n, ~rinhabitant of a (resp. the) town (i större stad city), town-dweller; borgare citizen
borgaresubstantiv~n, =medelklassare bourgeoispl. likaskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IFB saknasfr.icke-socialist non-Socialistborgarna medelklassarna äv. the bourgeoisie (sg.)hist.: a) stadsbo citizen, townsman b) medlem av borgarståndet burgher; om eng. förhållanden burgess
© NE Nationalencyklopedin AB