Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stadiumsubststage; skede phasepå ett tidigt stadium at an early stage
stadionsubststadium
skedesubstperiod; fas phase; stadium stage
momentsubstfaktor element, factor; punkt point, item; stadium stage
3 ledsubstlänk link; stadium stagemil. el. gymn.:, personer bakom varandra file; rad line, rowsluta leden close ranks äv. i betydelsen 'hålla ihop'släktled generation
© NE Nationalencyklopedin AB