Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stadiumsubstantivstadiet, stadierallm. stage; med. äv. stadium; skede phase, period; grad degree; vid skola department; jfr äv. högstadium, lågstadium, mellanstadiumi ett framskridet stadium at an advanced stage
stadionsubstantiv=, ett el. en, =stadium
temposubstantiv~t, ~nfart pace, speed, rate; takt tempopl.tempos, mus. vanl. tempimoment moment; stadium stage
skedesubstantiv~t, ~ntidsskede period, epoch, era; [tids]avsnitt section [of time]; fas phase; stadium stage
elementäradjektiv~telementarypå ett elementärt stadium at an elementary stagedet elementäragrunddragen av ngt the elements (pl.) of sth
framskridenadjektiv-skridet, -skridnaadvancedlångt framskriden graviditet an advanced stage of pregnancyi ett framskridet stadium at an advanced stage
momentsubstantiv~et, =faktor element, factor; punkt point; stadium stage, phasedet svåraste momentet i tävlingen the most difficult part (element) of…fys. el. tekn. moment
överståndenadjektiv-ståndet, -ståndnaen överstånden operation a completed operationett överståndet stadium a thing of the pastdet värsta är överståndet the worst is overskönt att det är överståndet! I'm glad that's over [and done with]!
passeratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tpassera [förbi] pass äv. friare, pass by; överskrida crossdet låter jag passera överser jag med I am willing to overlook that (let it pass)ett passerat stadium a stage that has passed (gone by)hända happen osv.; jfr händakok. strain; genom durkslag press…through a colanderi t.ex. tennis pass
ståndpunktsubstantiv~en, ~erbildl. standpoint; inställning äv. position, attitude; synpunkt äv. point of view; stadium state, stage; nivå levelvad (vilken) är hans ståndpunkt i fråga om…? what is his position on (attitude towards, outlook on)…?ändra ståndpunkt take up another attitude
© NE Nationalencyklopedin AB