Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stadigvarandeadjektivoböjl.permanent; ständig constant
beständigadjektiv~tstadigvarande el. ståndaktig constant; om väder äv. settledbeständig mot t.ex. syror impervious (resistant) to
ständigadjektiv~toavbruten constant, continuous; stadigvarande permanent; aldrig sinande incessant; oupphörlig continual; evig perpetualständig ledamot life-memberständig sekreterare permanent secretaryständigt utskott standing committeeleva i ständig ängslan live in constant anxiety
1 fastadjektiv=eg. (orörlig el. mots. till mjuk)el.bildl. (säker, ståndaktig, obeveklig) firm; fastsatt fixed; inte flyttbar stationary; fastställd el. stadigvarande fixed, established, permanent, settledha fast anställning have a permanent jobett fast arbete a regular (permanent, steady) jobfast bostad fixed abode, permanent addressfast bränsle (föda, ämne) solid fuel (food, substance)fast egendom real property (estate)i fast form in solid formmed fast hand bildl. with a firm handfast inkomst fixed (regular) incomefasta kostnader fixed costsfast kund (prenumerant) regular customer (subscriber)ha fast mark under fötterna äv. bildl. be on firm groundha fasta principer have fixed (firm) principlesfast pris fixed pricefast övertygelse firm (unswerving) conviction
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. köra fastunder köra)firmly etc.; jfr fast; ibland firmvara fast anställd be permanently employed <hos ngn by sb>; have a permanent job (om högre tjänst appointment, post)fast besluten firmly resolved, determinedfasttagenbli fast be (get) caught
© NE Nationalencyklopedin AB