Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stadgadadjektivstadgat, ~eom person steady, staid; om karaktär firm; om rykte settledföreskriven:vanl. prescribed
skötsamadjektiv~t, ~mastadgad steady; plikttrogen conscientious
stadgasubstantiv~nskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasstadighet steadiness, firmness, stability; stadgad karaktär firmness of character~n, stadgor el. ~rskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasförordning regulation[s (pl.)], rule, statute; lag law; t.ex. Förenta Nationernas chartertransitivt verb~de, ~t (jfr stadgad)göra stadig steady; bildl. consolidateförordna direct, enact, prescribe; påbjuda decreereflexivt verb~de, ~tstadga sig om person settle down, become steady
© NE Nationalencyklopedin AB