Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

staddadjektivstattvara stadd i utveckling be developingvara (inte vara) stadd vid kassa be in (out of) cash
förruttnelsesubstantiv~n, ~rputrefaction, decomposition, corruption; förmultning decaystadd i förruttnelse putrescent
föränderligadjektiv~tallm. variable äv. astron.; ombytlig äv.:om väderlek changeable; om t.ex. lycka fickle; stadd i förändring changing
återtågsubstantiv~et, =mil. retreatanträda återtåget beat a retreatvara stadd på återtåg be in (on the) retreat äv. bildl.
utvecklingsubstantiv~en, ~arframåtskridande development; långsammare förändring, vetensk. evolution; framsteg progress; växande growth; alstring production, generationfölja bevakautvecklingen watch over developmentsavvakta den vidare utvecklingen await (watch over) further developmentsundergå en våldsam utveckling …a violent process of changevara stadd i utveckling be developing (växande growing)
kassasubstantiv~n, kassor[tillgängliga] pengar money, funds (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasintäkter,hand. takings (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasreceipts (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasfond fundmin kassa tillåter inte… my finances (purse) won't allow…ha 1 500 kronor i kassan have…available, have…in cash; i kassaskrinet have…in the (one's) cashbox o.d.ur (av) [min osv.] egen kassa out of my osv. own pocket (purse)vara [stadd] vid kassa el. vara vid god kassa be in cash (funds)~kontor o.d.:allm. cashier's office; ~lucka o.d.:i bank cashier's (amer. teller's) desk; i varuhus o.d. cashdesk, paydesk, [cash-]counter; i snabbköp o.d. checkout [counter], cashpoint; på postkontor counter; teat. o.d. box officebetala i kassan pay at the desk (i t.ex. snabbköp checkout [counter])sitta i kassan work as a checkout assistant
© NE Nationalencyklopedin AB