Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stadsubsttown; större city; i administrativt avseende boroughgamla stan the old part of the town
stadshussubsttown hall; i större stad city hall
stadsfullmäktigsubsttown councillor; i större stad city councillor
tingsrättsubsti stad municipal court; på landet district court
sönderbombadadjektivvara sönderbombad be destroyed by bombsen sönderbombad stad a city destroyed by bombs
kommunsubsti stad municipality; på landet rural district; myndigheterna local authority
utfartsubstway out; väg ur stad exit road, main road out of town
utkantsubstav stad outskirts (pl.)i stadens utkanter on the outskirts of the town
industriområdesubstindustrial area; nära stad industrial estate; amer. industrial park
raderaverbradera el. radera bort (ut) sudda ut erase, rub outradera ut utplåna, t.ex. stad wipe out
© NE Nationalencyklopedin AB