Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stackaresubstantiv~n el. stackarn, =allm. poor creature (starkare devil); eländig varelse [poor] wretch; krake weakling; ynkrygg coward; som efterled i sammansättn. vanl. poor…den stackaren! poor thing (devil)!
uslingsubstantiv~en, ~arskurk villain; åld., stackare wretch
krakesubstantiv~n, krakarynkrygg coward; stackare wretchstackars krake! äv. poor thing (creature)!
enfaldigadjektiv~tdum o.d. silly, foolish, stupid; godtrogen o.d. simple[-minded]enfaldig stackare simpleton
eländigadjektiv~twretched, miserable; dålig very poor, lamentable; [ur]usel, vard. rotten, lousyeländig stackare wretch
erpronomenert, erapers.er (Er), eder (Eder) you; rfl. your|selfpl.-selves; i adverbial med beton. rumsprep. vanl. youposs.:fören. your; självst. yoursEr tillgivne E. Yours sincerely, E.era stackare! you poor things!Ers Majestät Your Majesty; för ex.jfr vidare min
fattigadjektiv~tallm. poor; medellös penniless; utblottad destitute, impoverishedfattiga (fattigt folk) poor peoplede fattiga the poorfattiga riddare kok. French toasten fattig stackare a poor wretchmalmen är fattigsilver the ore is poor in…ringa el. ynklig paltryfattiga tio kronor a paltry (wretched) ten kronormina fattiga slantar my little bit of money
© NE Nationalencyklopedin AB