Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stabsubstantiv~en, ~erallm. staff; jfr personal
dolkstyngsubstantiv~et, =dagger-thrust, stab
knivhuggsubstantiv~et, =stab (slash) [with a knife]
knivhuggatransitivt verb-högg, -huggitstab (slash)…[with a knife]
dolkstötsubstantiv~en, ~ardagger-thrust, staben dolkstöt i ryggen bildl. a stab in the back
genomborratransitivt verb~de, ~tom (med) vapen samt bildl. pierce; med dolk stab
chefsubstantiv~en, ~erhead <för of>; firmas äv. principal; arbetsgivare employer; mil.:för stab chief; för förband commander; sjö. captainhan är min chef överordnade he is my superior (vard. boss)
huggsubstantiv~et, =med skärande vapen el. verktyg cut; som fläker upp äv. slash; med kniv o.d. stab; slag blow, stroke; med tänder el. äv. om fisk bite…med en käpp i högsta hugg …brandishing a stickhäftig smärta stab of pain, twingebildl. blowrikta skarpa hugg mot ngn direct (aim) damaging blows (kritik criticism) at sbvara på hugget vard. be in great form (in the mood); amer. äv. be on the ball, be with ithan är på hugget igen he's at it again
sticksubstantiv~et, =av nål o.d. prick; av t.ex. bi sting; av mygga bite; av vapen stab, thrustkortsp. trickfå ett stick take (win) a trickkonst. engraving; jfr kopparstickfoto. discolorationlämna ngn i sticket leave sb in the lurch, run out on sbadverbstick i stäv sjö., om vind dead aheadstick i stäv med (mot)… directly (completely) contrary (counter) to…handla stick i stäv med (mot) ngt äv. act in direct contravention of sth
stötsubstantiv~en, ~arslag el. törn o.d. el. speciellt som handling av levande varelse:allm. thrust; med ngt spetsigt äv. stab, prod, poke; hugg äv. stroke; slag blow äv. bildl., hit, knock, punch; fäktn. thrust, pass; i biljard stroke; i kulstötning put; i tyngdlyftning jerki trumpet o.d. blastelektr.el.bildl. shock; fys. impact; rekyl o.d. kick, recoilskakning hos fordon o.d. jolt, shake; vid jordbävning shock, tremor; vind~ gustsätta in en avgörande stöt mot… make a decisive thrust against… äv. bildl.få en elektrisk stöt get an electric shockta [emot] första stöten take the first impact, bear the [main] bruntaktas för stötar! handle with care!mortel~ pestlefonet. glottal stopinbrott, vard. job, heisten i stöten i taget one at a timevard.gammal stöt old fogey; amer. oldtimer
© NE Nationalencyklopedin AB