Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stöttasubststöd support, staystolpe prop
verbsupportmed stolpe prop, prop up
pallaverbjag pallar inte I can't cope, I'm not up to itstöttapalla upp chock up, block uppalla äpplen scrump apples
stödsubstsupport; stötta prop; hjälp aidstödekonomiskt av be subsidized bytill (som) stöd för påstående etc. in support of, in confirmation oftill (som) stöd för minnet as an aid to the memory, as a mnemonic
© NE Nationalencyklopedin AB