Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

störtadverbstört omöjligt absolutely (utterly, downright) impossible
totalförstöratransitivt verb-störde, -störtwreck…completely
utvecklingsstördadjektiv-stört[psykiskt] utvecklingsstörd [mentally] retarded
ostördadjektiv-störtundisturbed, untroubledjag vill vara ostörd I don't want to be disturbed
förstöratransitivt verb-störde, -störtförinta el. göra obrukbar destroy; fördärva ruin, spoil; ödelägga wreckförstöra sin hälsa ruin one's health <genom by>förstöra nöjet för ngn spoil (ruin) sb's pleasureförstöra stämningen spoil the atmospherese förstörd förkrossad ut look devastatedreflexivt verb-störde, -störtförstöra sig slita ut sig wear oneself out; bli sjuk ruin (wreck) one's health
störatransitivt verb och intransitivt verbstörde, störtallm. disturb; avbryta interrupt; fördärva spoil, mar; om t.ex. ordning el. balans äv. disruptstöra ngn äv. intrude on sbförlåt att jag stör excuse me for (excuse my) disturbing youfår jag störa ett ögonblick? could you spare me a minute?låt inte mig störa! don't let me disturb you!, don't mind me!inte så [att] det stör inte så mycket att det gör något nothing worth mentioning; inte alls not so that you'd noticetanken på…störde honom …bothered himpsykiskt (känslomässigt) störd mentally (emotionally) disturbed (deranged)radio. interfere; med störningssändare jam
© NE Nationalencyklopedin AB