Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

störreadjektivlarger, bigger, greater etc.; se storstörre delen av… most of…till större delen for the most part, mostlyett större krig relativt stort a major waren större summa relativt stor a big sum, a large sum
buskesubstbush; större shrub
tidningskiosksubstnewsstand; större bookstall
musikkårsubstband; större orchestra
jubileumsubstanniversary; större jubilee
grottasubstcave; större cavern
skafferisubstlarder; större pantry
ångare och ångbåtsubststeamboat; större steamer
idrottshallsubstsports hall; större sports centre
råttfällasubstmousetrap; större rat-trap
© NE Nationalencyklopedin AB