Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

störningsubstantiv~en, ~arallm. disturbance; avbrott interruption; i drift el. trafik o.d. äv. disruption; rubbning:astron. perturbation; speciellt med. disorder, derangementpsykisk (motorisk) störning mental (motor) disturbance (derangement)radio.:genom annan sändare jamming (endast sg.), från motorer o.d. interference (sg.)atmosfäriska störningar atmospherics, atmospheric disturbances
rubbningsubstantiv~en, ~arstörning disturbance; i själsliga funktioner äv. samt i kroppsliga disorder; geol. el. hand. dislocation; ändring alteration
avbrottsubstantiv~et, =uppehåll:störning interruption; kontinuitetsbrott break; paus pauseett avbrott i förhandlingarna a suspension of [the] negotiationsett avbrott i sändningen TV. el. radio. a breakdown in transmissionutan avbrott without stopping (a break, any interruption, intermission), continuouslykontrast contrast <mot to>ett angenämt avbrott mot… äv. a pleasant change from…ett avbrott i enformigheten a break in the monotony
© NE Nationalencyklopedin AB