Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 störsubstfisk sturgeon
2 störsubststång pole, stake
stakesubststör stakeljusstake candlestick
bråkmakare och bråkstakesubstsom stör noisy person; om barn pest, nuisanceorosstiftare troublemaker
störaverbdisturb; avbryta interruptförlåt att jag stör excuse my disturbing youfår jag störa ett ögonblick? could you spare me a minute?psykiskt störd mentally handicapped
ursäktaverbexcuse, pardonursäkta mig! excuse me!, pardon me!ursäkta att jag stör excuse my disturbing youursäkta sig excuse oneself <med att on the grounds that>
attinfinitivmärketohan lovade att inte göra det he promised not to do thatundvika att göra ngt avoid doing sthboken är värd att läsa the book is worth readingefter att ha ätit frukost gick han after having breakfast he left, having had breakfast he leftkonsten att sjunga the art of singing
konjunktionthatjag är säker på att han… I'm sure he…, I'm sure that he…frånsett att hon… apart from the fact that she…du kan lita på att jag gör det you may depend on me to do itvad vill du att jag ska göra? what do you want me to do?jag väntar på att han ska komma I am waiting for him to come, I am expecting him to comeursäkta att jag stör! excuse my disturbing you!, excuse me disturbing you!
© NE Nationalencyklopedin AB