Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ståtligadjektiv~tstorslagen grand, magnificent, splendid, fine; imponerande:om t.ex. byggnad stately, impressive; stilig el. om person fine-looking, handsome
pompösadjektiv~tståtlig stately, magnificent, grandiose; uppblåst pompous; högtravande declamatory
resligadjektiv~ttall; lång o. ståtlig stately; om träd äv. lofty
vackeradjektiv~t, vackraskön o.d. el. allm. beautiful; förtjusande lovely; stilig el. ståtlig handsome; storslagen el. fin el. grann fine äv. iron.hon är inte direkt vacker men ganska söt …not exactly beautiful, but rather prettyett vackert arbete a beautiful (fine, good) piece of workvacker som en dag om kvinna [as] pretty as a picture, really lovely (beautiful)vacker tass! till hund give me your paw!vackra lovord high praise (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasencomiumsen vacker röst a beautiful (sångröst äv. fine) voicefrån den vackraste sidan from the best sideitalienska är ett vackert språk …a beautiful languagevackert [väder] beautiful (lovely, fine) weatherdet [här] var just vackert! iron. this is a fine (nice) thing!hon blir vackrare för varje dag she gets more beautiful (prettier) every dayansenlig el. om t.ex. summa considerable, good, handsome; om inkomst respectabledet kostar en vacker slant vard. …a pretty penny, …a fine lot of moneydet är vackert så! [it is] pretty good at that!
synsubstantiv~en, ~ersynsinne [eye]sight; synförmåga visionha dålig (god, bra) syn have bad (good) eyesightha normal syn have normal vision (sight)anblick sight, spectaclesyn på… catch (get) sight of…komma till synes appearen ståtlig syn vanl. a fine spectacleingen vacker syn not a pretty sightsynsätt el. åskådning view < of>; views (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasoutlook <i båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>; approach < to>; åsikt äv. opinion, idea <i båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>få en helt annan syn på… get an entirely different idea of…det är min syn på saken äv. that's how I look at itvision vision; spökbild apparitionse (ha) syner have visionsse i syne se fel be mistaken; se syner have visionsjag trodde jag såg i syne äv. I thought my eyes were deceiving mevard., ansikte facebli lång i synen pull a long faceutseende el. skenför syns skull for the sake of appearances, for appearance['s] sake; för att briljera for showtill synes som det ser ut apparently, to all appearance[s]; skenbart seeminglytill synes utan orsak vanl. for no apparent reasonbesiktning inspection, survey
© NE Nationalencyklopedin AB