Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ståndpunktsubstantiv~en, ~erbildl. standpoint; inställning äv. position, attitude; synpunkt äv. point of view; stadium state, stage; nivå levelvad (vilken) är hans ståndpunkt i fråga om…? what is his position on (attitude towards, outlook on)…?ändra ståndpunkt take up another attitude
ohållbaradjektiv~tom ståndpunkt el. argument o.d. untenable, indefensible; om situation intolerable
åskådningsubstantiv~en, ~arsätt att se outlook; uppfattning opinions (pl.)views (pl.)ståndpunkt attitude; friare way of thinking
ställningstagandesubstantiv~t, ~nståndpunkt standpoint <i en fråga on…>; inställning position <till on>, attitude <till towards>undvika ett ställningstagande …taking up a stand
frångåtransitivt verb-gick, -gåttge upp give up; t.ex. plan el. vana äv. relinquish; principer deviate from; åsikt el. ståndpunkt abandon; jfr gå ifrånunder
ändratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. alter <till to>; mera genomgripande change <till into>; byta el. t.ex. ståndpunkt el. ställning shift; rätta correct; förbättra el. t.ex. lagen amend; delvis ändra modify; revidera el. t.ex. prislista revise; förvandla transformdet ändrar ingenting [i det hela] that does not change (alter) matters, that does not make matters any differentdet ändrar ingenting i sak it makes no difference in substanceändra en klänning alter a dressändra [på] ngt alter…; mera genomgripande change…Obs! ändrad tid! Note that the time has been changed (altered)ändra om ngt alter…ändra om ngt [till] change (förvandla convert, transform)…[into]reflexivt verb~de, ~tändra sig förändras alter, change; rätta sig correct oneself; besluta sig annorlunda change one's mind; ändra åsikt äv. change one's opinionjag tänkte gå men ändrade mig …but I changed my minddet ändrar sig väl [med tiden] förhållandena blir annorlunda things will change
vikatransitivt verbvek, vikit el. vikteg. fold, bend äv. tekn.; i två lika delar äv. doublevika en fåll turn in a hemfår ej vikas på brev do not bendreservera o.d.vika en kväll för ett biobesök set aside an evening…vika en plats reserve (markera mark, hålla keep) a seatordförandeposten är vikt för honom …is earmarked for him
intransitivt verbvek, vikit el. viktge vika yield, give way (in) <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; speciellt mil. retreat, give ground, fall back <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasbefore>; hand. recedemörkret viker the darkness is giving way to lighthan vek inte från platsen (sin ståndpunkt) he refused to budge from…han vek inte från hennes sida he did not budge from…, he hardly left…vika om hörnet turn [round] the corner
reflexivt verbvek, vikit el. vikt~ sig a) böja sig bendvika sig dubbel av skratt (smärta) double up with laughter (pain)benen vek sig under henne her legs gave way under her b)gå och vika sig vard., lägga sig turn in
adverbge vika give way (in); böja sig äv. yield, submit <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; falla ihop collapsemarken gav vikaunder våra fötter the ground sank (gave way)…inte ge vika äv. stand firm (fast), hold one's own; vard. (amer.) stand patpartikelverbvika avvika av [från vägen] turn (branch) off [from the road]vika av till höger turn [to the] rightvika av från den rätta vägen bildl. diverge from…; se äv. avvikavika ihopfold upden går att vika ihop it can be folded, it folds, it's foldablevika intr. turn (fold) initr.vika in på en sidogata turn into (down)…vika nedt.ex. krage turn downvika tillbakaitr. retreat; om person äv. fall back <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasbefore>vika tillbaka ett steg äv. take a step backvika undanitr. give way <för to>, stand asidevika uppturn upvika utveckla ut unfold, spread outvika ut sig vard. appear in a pin-up magazine (paper), appear in a centerfold
© NE Nationalencyklopedin AB