Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ståndpunktsubststandpoint, point of view
ställningstagandesubstståndpunkt standpoint <i on>, attitude <till towards>
ohållbaradjektivom ståndpunkt etc. untenableen ohållbar situation an intolerable situation
helomvändningsubstgöra en helomvändning a) mil. do an about-turn b) byte av ståndpunkt do a turnaround
synpunktsubstståndpunkt standpoint, point of view; åsikt viewfrån juridisk synpunkt from a legal point of view
intaverbplats m.m. take; försätta sig i, t.ex. liggande ställning place oneself in; ha, t.ex. en ledande ställning occupy, hold, have; t.ex. ståndpunkt take uperövra take, capturemåltid etc. have, eatfascinera, fängsla captivate
© NE Nationalencyklopedin AB