Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stålsubstantiv~et, =steelhärdat (rostfritt) stål hardened (stainless) steelnerver av stål nerves of steel (iron)
brännugnsubstantiv~en, ~arkiln; för stål converting furnace
rostfriadjektiv-frittnon-corrosiverostfritt stål stainless steel
3 tackasubstantiv~n, tackorav järn el. bly pig; av guld el. silver bar, ingot; av stål billet
anlöpatransitivt verb-löpte, -löptsjö. call (touch, put in) attekn.:stål temper, annealintransitivt verb-löpte, -löptom metall oxidize, tarnish, be (get) tarnished
linasubstantiv~n, linorrope; smäckrare cord; speciellt sjö. line; stål~ wirelöpa linan ut go the whole hog, go through with itvisa sig på styva linan show one's paces; briljera show off
nervsubstantiv~en, ~ernerve; bot. äv. vein, rib; bildl.:känsla feeling; kraft vigour, spirit, drive, gonerver av stål nerves of steel (iron)ha dåliga nerver have weak nerveshan (det) går mig på nerverna he (it) gets on my nerves (vard. wick)
härdatransitivt verb~de, ~tallm. harden <mot to>; tekn. äv.:t.ex. metall el. glas temper; plast curehärda ngn vanl. make sb hardyhärda ngn mot harden (inure) sb tohärdandefriluftsliv …that makes one hardy (tough)härdad motståndskraftig hardy; okänslig hardenedhärdat glas toughened (tempered, strengthened) glasshärdat stål hardened (tempered) steelintransitivt verb~de, ~thärda ut endurejag härdar inte ut längre I can't stand (bear) it any longerjag härdade ut länge I put up with it…härda ut med, se uthärdareflexivt verb~de, ~thärda sig harden oneself <mot to>härda sig mot äv. inure oneself to
smältasubstantiv~n, smältortekn. melttransitivt verb och intransitivt verbsmälte, smälteg. betydelse:allm. melt; speciellt [om] metaller fuse; [om] malm äv. smelt <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto>; till vätska liquefy; bildl. (t.ex. [om] hjärta) melt, softendesserten smälter i munnen …melts in your mouthsmält smör melted buttersmält stål molten steelfysiol.el.i betydelsen 'tillgodogöra sig' (bildl.) digest; bildl. äv.:svälja stomach, pocket, put up with; komma över get oversmälta maten digest one's food
partikelverbsmälta bortmelt away äv. bildl.smälta ihopförena:eg. melt (fuse)…together; bildl. fuse, amalgamateförenas coalesce; om t.ex. färger:gå i varandra melt (merge) into each other; harmoniera blendsmälta ihop med förenas med coalesce (be fused) with; gå upp i merge intominskas melt [down]; bildl. (om t.ex. förmögenhet) dwindle [down]smälta in iomgivningen go well with…; om sak äv. harmonize with…smälta nedmelt down; amer. äv. melt upsmälta sammanse smälta ihopovan
© NE Nationalencyklopedin AB