Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ståendeadjektivoböjl.standing; upprättstående äv. erect; lodrätt,tekn. vertical; stillastående el. om t.ex. parkerad bil, fys. stationary; bildl. äv.:fast el. om t.ex. teatergrupp permanent; oföränderlig el. om t.ex. samtalsämne constantstående fras set phrasestående rätt maträtt standing dishstående skämt standing (uttjatat stock) jokei stående ställning in a standing positiongöra ngt i stående ställning …standing [up]högt stående utvecklad highly developedbli stående a) inte sätta sig remain standing b) stanna stop; om person äv. pause; om sak äv. come to a standstill c) bli kvarlämnad be leftha ngt ståendei ett skåp have sth…; förvara keep sth…
droppstensubstantiv~en, ~ardripstone; hängande stalactite; stående stalagmite
vindspelsubstantiv~et, =sjö. windlass, winch; stående capstan
ovationsubstantiv~en, ~erovationfå stående ovationer get a standing ovation
längdhoppsubstantiv~et, =sport. long (amer. äv. broad) jump (hoppning jumping)stående längdhopp standing long (amer. äv. broad) jump
lägreadjektivkomparativallm. lower osv.; jfr låg; i rang o.d. äv. inferior <än to>underordnadadverblowerlägre sänka priset go lowerhänga tavlan lägre hang…lower [down]lägre stående djur lower animals
skämtsubstantiv~et, =joke, jest; lustighet pleasantry; skämtande jokingskämt åsido joking apartett dåligt skämt a bad (poor) joke; smaklöst a joke in bad tasteett stående skämt a standing jokehan förstår (tål) inte skämt he can't take a jokeskämt for a joke (lark), for (in) fun
startsubstantiv~en, ~erstart; avfärd äv. departure; flyg. takeoff; startande starting; av raket o.d. launchingflygande (stående) start sport. flying (standing) startvi måste vara med från starten …be in on it from the beginning, …get in on the ground floor
2 hoppsubstantiv~et, =allm.,data.,sport.el.bildl. jump; språng äv. leap; snabbt o. elastiskt äv. spring; långt skutt äv. bound; lekfullt skutt skip; studsning äv. bounce; t.ex. fågels hopstående hopp sport. standing jumpgöra ett hopp framåt bildl. take a leap forwardhoppning:sport. jumping; gymn., över bock el. med stav m.m. vaulting
därpåadverbom tid:efter detta after that; sedan then, afterwards, subsequently; därnäst nextstrax därpå immediately afterwardsåret därpå [the] next (the following) year, the year after [that]på denna osv. on (el. annan prep., jfr )that (it, those, them m.fl.)sockeln med den därpå stående statyn …with the statue on itett bevis därpå är a proof of it (that) is
© NE Nationalencyklopedin AB