Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ståendeadjektivstanding; vertikal vertical; stillastående stationarystående fras set phrasebli stående a) inte sätta sig remain standing b) stanna stop c) bli kvarlämnad be left
vindspelsubstwindlass, winch; stående capstan
uttrycksubstexpressionstående uttryck set phrasege uttryck åt give expression tota sig uttryck i… find expression in…; om känsla give vent to…som ett uttryck för min uppskattning as a mark of appreciation
stannaverbbli kvar staystanna över natten stay the nightstanna borta stay awaystanna hemma stay at homebli stående stop; avsiktligt om fordon pull upstanna tvärt stop shortklockan har stannat the clock has stoppeddet stannade vid hotelser it got no further than threatshejda stop
verb och partikelverbstanna avstop, ceasestanna kvarremain
© NE Nationalencyklopedin AB