Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 stämplaverbkonspirera plot, conspire
1 stämplaverbmed stämpel stamp; märka mark; frimärke cancelbrevet är stämplat den 3 maj the letter is postmarked 3rd Maystämpla in a) på stämpelur clock in b) belopp registerstämpla ut clock outgå och stämpla om arbetslös be on the dole
datumstämpelsubstatt stämpla med date stamp
präglaverbmynta coin, mint; stämpla stampkänneteckna characterize, mark
© NE Nationalencyklopedin AB