Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 stämningsubstjur. summonsdelge ngn stämning serve a writ upon sb
1 stämningsubstsinnesstämning mood, temper; atmosfär atmospherestämningen var tryckt there was a feeling of depressionvara i stämning el. vara i den rätta stämningen för… be in the right mood for…i glad (festlig) stämning in high spirits
piskasubstwhip
verbwhip; stark. lash; mattor beatpiska upp en stämning av… whip up an atmosphere of…känna sig piskad att göra ngt feel forced to do sth
andasubstandedräkt breathhålla andan hold one's breathdra efter andan catch one's breathstämning el. andemening spiritnär andan faller på when the spirit moves me, when I'm in the moodi vänskaplig anda in a friendly atmosphere
© NE Nationalencyklopedin AB