Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

3 stämmasubstantiv~n, stämmorsammanträde meeting, assembly, reuniontransitivt verbstämde, stämtjur. summons <inför domstol to appear in court>stämma ngn [för ärekränkning] sue sb [for…]stämma in ngn som vittne summon sb as a witnessstämma möte med, se under möte
1 stämmasubstantiv~n, stämmorröst voice; mus. part; i fuga voice; i orgel stopförsta (andra) stämma first (second) partgöra sin stämma hörd make one's voice heardsjunga i stämmor sing in parts
transitivt verbstämde, stämtmus. tune <efter, till to>stämma…en halv ton högre (lägre) pitch…a semitone higher (lower)stämma ett instrument högre (lägre) raise (lower) the pitch of an instrumentförsätta i viss sinnesstämning o.d. dispose, makedet stämmer till eftertanke it makes you think, it gives you food for thought
intransitivt verbstämde, stämtgå ihop, överensstämma correspond, tally, agree <med with>kassan stämmer …balancesdet stämmer! that's correct (right, it)!, quite right!, quite so!det stämmer inte el. det är något som inte stämmer there's something wrong somewhere, it doesn't make sense (add upp)
partikelverbstämma avstämma av ngt mot en lista tick…off on a list, check…against a liststämma av med ngn check with sbstämma infalla inalla stämde in i sången everyone joined (chimed) in the songpassa in apply, be applicable < to>stämma nedstämma uppstämma överensagree, tally, correspond <med with>inte stämma överens disagree, fail to tally, fail to correspond <med with>
2 stämmatransitivt verb och intransitivt verbstämde, stämthejda stem, check äv. bildl.det är bättre att stämma i bäcken än i ån prevention is better than cure, a stitch in time saves nine
andrabassubstantiv~en, ~armus. second bass äv. stämma
överensstämmaintransitivt verb-stämde, -stämtskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse stämma överensunder överens
barskadjektiv~tharsh, stern, rough; om stämma gruff; om leende el. lynne grim
2 bassubstantiv~en, ~armus.:person el. röst el. stämma bass
tenorsubstantiv~en, ~ermus.:person el. röst el. stämma tenor
klaffaintransitivt verb~de, ~tstämma tally; fungera bra work out [well]
sopransubstantiv~en, ~ermus.:person el. röst sopranopl. -sperson äv. soprano singer; ~stämma äv. treble
© NE Nationalencyklopedin AB