Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 stämmaverbhejda stem, check
3 stämmasubstsammanträde meeting, assembly
verbjur. summonstämma inför domstol summon to appear before the courtstämma ngn för ngt sue sb for sth
1 stämmasubströst voice; musik. part; i orgel stop
verböverensstämma correspond, tallyräkningen stämmer the account is correctdet stämmer! that's right!, quite right!
verb och partikelverbstämma infalla inalla stämde in i sången everyone joined in the songstämma nedgöra förstämd depressstämma ned tonen come down a peg or twostämma uppraiseorkestern stämde upp the band struck upstämma överensagree, tally
klaffaverbstämma tallyfungera work
mötesubstmeeting; avtalat appointment; konferens conferencestämma möte med make an appointment with, arrange to meet
röstsubststämma voicemed hög röst in a loud voicemed låg röst in a low voicepolit. votelägga ned sin röst abstain from voting
träffsubstpå rätt plats hitvard., möte date; sammankomst för flera get-together, gatheringstämma träff med arrange a meeting with; vard. make a date with
överensadjektiv, adverbvara överens ense be agreed <om on>, agree <om on>komma överens om ngt agree on (about) sthkomma bra överens med ngn get on well with sbstämma överens agree; passa ihop correspond <med with>
© NE Nationalencyklopedin AB