Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ställningsubstantiv~en, ~arallm. position äv. mil.; kropps~ äv. posture; pose pose; situation el. läge äv. situation; polit. el. jur. state; samhälls~el.affärs~ äv. standing, statusfirmans ekonomiska ställning the financial position (status) of the firmhur är ställningen? sport. what's the score?hålla ställningarna speciellt mil. stand one's ground, hold one's position; bildl. äv. hold the fortta ställning a) ha egen uppfattning take up a definite position, take one's stand b) bestämma sig make up one's mind <i fråga om ngt about…>; decide <till ngt on…>ta ställning emot (för)… take sides against (with)…i ansvarig ställning in a responsible positionkonkr.:ställ stand; t.ex. att hänga tvätt på rack; stomme frame; byggnads~ scaffold; upphöjd platform
träbocksubstantiv~en, ~arställning wooden trestleperson, vard. bore
ekonomisubstantiv~n, ~ereconomy; som vetenskap economics (sg.)ekonomisk ställning, finanser finances (pl.)financial position
halvliggaintransitivt verb-låg, -legatreclinei halvliggande ställning in a reclining position
konsolideratransitivt verb~de, ~tconsolidatekonsolidera sin ställning äv. strengthen one's position
klädhängaresubstantiv~n, =galge [clothes] hanger; krok [coat] peg; list el. hylla med krokar rack; ställning hatstand
statussubstantiv~enstatus; ställning äv. standingstatus quo status quo lat.återgå till status quo revert to the status quo
ställsubstantiv~et, =ställning stand; för disk el. flaskor el. pipor o.d. rackomgång set; av segel suit <båda medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>
ledandeadjektivoböjl.allm. leading; om t.ex. princip guiding, ruling; fys. conducting, conductiveställa en ledande fråga ask a leading questionen man i ledande ställning …in a leading (framskjuten prominent) positionvara ledande lead
ståendeadjektivoböjl.standing; upprättstående äv. erect; lodrätt,tekn. vertical; stillastående el. om t.ex. parkerad bil, fys. stationary; bildl. äv.:fast el. om t.ex. teatergrupp permanent; oföränderlig el. om t.ex. samtalsämne constantstående fras set phrasestående rätt maträtt standing dishstående skämt standing (uttjatat stock) jokei stående ställning in a standing positiongöra ngt i stående ställning …standing [up]högt stående utvecklad highly developedbli stående a) inte sätta sig remain standing b) stanna stop; om person äv. pause; om sak äv. come to a standstill c) bli kvarlämnad be leftha ngt ståendei ett skåp have sth…; förvara keep sth…
© NE Nationalencyklopedin AB