Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ställesubstplace; mera begränsad spot; i skrift etc. passagestället genast on the spotgöra på stället marsch mark timepå en del ställen in some places, here and therei stället instead; i gengäld in returnjag skulle inte vilja vara i ditt ställe I wouldn't be in your shoesi stället för instead of <att gå going>
i ställetadverbse ställe
lantbruksubstagriculture; arbete farmingställe farm
någonstansadverbanywherejag kan inte hitta det någonstans I can't find it anywherepå ett visst ställe somewherejag måste ha lagt den någonstans I must have put it somewherevar någonstans? where?, whereabouts?
ryckaverbdra pull, tug; häftigare jerk, twitch; slita tearrycka på axlarna åt ngt shrug one's shoulders at sthrycka närmare om t.ex. fienden close inrycka till ngns undsättning rush to sb's help
verb och partikelverbrycka borttear away; om döden snatch awayrycka frammil. advancerycka inmil., till tjänstgöring join uprycka in ingt march into sthrycka in i ngns ställe take sb's placerycka loss (lös)ngt pull sth loose, pull sth off, wrench sth loose (off)rycka tillstart, give a startrycka till sig snatchrycka upp sigpull oneself togetherrycka utom brandkår etc. turn out; från militärtjänst be released
© NE Nationalencyklopedin AB