Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

spritsubstantiv~enalkohol alcohol; industriell spirit[s (pl.)]; dryck spirits (pl.)stark~ [hard] liquordenaturerad sprit denatured (röd~ methylated) spirits
T-spritsubstantiv~enmethylated spirit (spirits (pl.)); vard. meth (meths (pl.))
dryckesvarorsubstantiv i pluraldrinks; sprit spirits
destillationsapparatsubstantiv~en, ~erdistilling-apparatus; för sprit still
denatureratransitivt verb~de, ~tdenaturedenaturerad sprit äv. methylated spirit[s (pl.)]
omtöcknadadjektiv-töcknat, ~edazed, groggy; av sprit o.d. äv. fuddled, muddled; boxn. punch-drunk
nyttjatransitivt verb~de, ~tnyttja sprit drink alcohol (spirits); se vidare använda
langatransitivt verb~de, ~träcka från hand till hand pass…from hand to hand; skicka hand; kasta chuck, slinglanga hit ge mig…! let me have…!, just pass me…!transitivt verb och intransitivt verb~de, ~tlanga narkotika push (peddle) drugs (narcotics)langa sprit peddle liquor; speciellt under förbudstiden bootleg [liquor]
tillsatssubstantiv~en, ~ertillsättande addition, addingngt iblandat added ingredient; admixture äv. bildl.; kem. additive; av sprit o.d. dash; av kryddor seasoning; smak~ flavouringutan främmande tillsatser without additives (skadliga adulterants)tillfogat stycke piece added on, additionapparat o.d. attachment [unit]
drickatransitivt verb och intransitivt verbdrack, druckitallm. drink äv. supadricka en kopp kaffe have a cup of coffeedricka te med mjölk have (take) milk in one's teajag dricker aldrig sprit I never touch spiritsdricka ngns skål (en skål för ngn) drink sb's health, drink to (toast) sbhan har druckit är berusad he has been drinkingdricka…i djupa drag take deep (long) draughts of…dricka upp finish, drink updricka ˈur flaskan (sitt glas) empty the bottle (one's glass)dricka ˈur teet drink up (finish [drinking]) one's teadricka sig otörstig quench one's thirst [completely]substantivvard.~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasdryckesvaror drinks (pl.)~n, drickor, en (två) dricka läskedryck a lemonade (two lemonades)
© NE Nationalencyklopedin AB