Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 springaintransitivt verbsprang, sprungitlöpa el. ränna run; rusa dash, dart; kila el. speciellt med små steg scamperspringa 100 meter delta i tävling run [in] the 100 metresspringa sin väg (kos) run away; 'sticka' make off; vard. cut and run, beat itspringa efter ngn vara efterhängsen run (be) after sbspringa i luften explodera explode, be blown up
partikelverbspringa avhoppa av jump off (down)springa benen av sig run oneself off one's legs, run like madspringa bortrun away (off), escape; se äv. bortsprungenspringa efterbakom run behind (after…)hämta run for, [run and] fetchspringa emottill mötes run to meet…stöta emot run into (against)…springa frameg. run (rush) forward (up) <för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; t.ex. ur gömställe spring out <ur from>friare:om flöde el. idé o.d. spring forth <ur out of>; om källa o.d. äv. spout (gush, well) out <ur of>springa förbirun past, passspringa föreframför run in front, run ahead <ngn of sb>i förväg run on in front (in advance, ahead)springa i fatt ngncatch up with sb; vid förföljande äv. run down sbspringa ifrån ngn (ngt)run away from…, leave…springa inspringa in [i huset] run into the house, run indoorsspringa nedrun down (nedför trappan downstairs)springa om ngn (ngt)overtake (outrun)…springa omkringrun about (around)springa omkull ngn (ngt)run into…and knock him (it etc.) over (down)springa på ngnråka träffa run into sbstöta emot run into (against) sbspringa undanåt sidan run out of the way <för to>; skyggt run away <för from>springa upplöpa run up (uppför trappan upstairs)rinna upp spring upspringa utspringa övergata o.d. run acrossspringa över till ngn run (vard. pop) over to sb; för att hälsa på run (vard. pop) over and see sb
1 springasubstantiv~n, springor[narrow] opening; t.ex. dörr~ chink; smal ~ el. t.ex. i brevlåda slit; för mynt o.d. el. brevinkast i dörr slot
läckadjektivoböjl.leakyvara läck äv. leakspringa läck spring a leak
tättingsubstantiv~en, ~arzool. passerinespringa som en tätting bustle (hop) about like mad
spaltsubstantiv~en, ~ertypogr. columnspaltat skinn splittekn., springa slit
kossubstantivoböjl., en, gå (springa, flyga o.d.) sin kos …awayhan har gått sin kos he has gone
kutaintransitivt verb~de, ~tgå krokig walk with a stoopvard., springakuta [i väg] dash (dart) off (away)
skubbaintransitivt verb~de, ~tvard., springa runreflexivt verb~de, ~tskubba sig mot ngt rub oneself against…
huller om bulleradverballt ligger huller om buller …all over the place, …in a mess, …higgledy-piggledyspringa huller om buller om varandra run pell-mell
springandeadjektivoböjl.i eg. betydelse running etc.; jfr springaden springande punkten the vital (crucial) pointsubstantiv~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse spring
© NE Nationalencyklopedin AB