Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 springaverblöpa runspringa sin väg run awayspringa benen av sig run oneself off one's legsspringa efter ngn vara efterhängsen run after sbspringa i affärer go shoppingbristaspringa i luften explode, be blown up
verb och partikelverbspringa bortrun away, run offspringa efterhämta run for, run and fetchspringa fatt ngncatch sb upspringa framrun forward, run upspringa föreframför run in front <ngn of sb>, run ahead <ngn of sb>springa ingenom t.ex. dörren run inspringa nedrun down; nedför trappan run downstairsspringa om ngn (ngt)overtake sb (sth), run past sb (sth)springa upplöpa run up; uppför trappan run upstairsresa sig jump up, spring up
1 springasubstnarrow opening; t.ex. dörrspringa chink; i t.ex. brevlåda slit; för mynt slot
kossubstspringa sin kos run away
öppningsubstopening; springa crack; för mynt slot
gnoverbgnugga rub; med borste scrubknoga toil, work hardspringa scurry, hurry
brinnandeadjektivburning; om passion ardentett brinnande intresse a burning interestspringa för brinnande livet run for dear lifeett brinnande ljus a lighted candle
i kappadverbi tävlancykla (segla m.fl.) i kapp have a cycling (sailing m.fl.) racespringa i kapp med ngn race sbhinna (köra) i kapp ngn komma närmare catch sb up, catch up with sb
1 fansubstden Onde the Devilfy fan! hell!springa som fan run like helldet var som fan! well, I'll be damned!vad fan? what the devil?var fan? where the devil?det ger jag fan i I don't care a damn about thattacka fan för det! I should damn well think so!
blanktadverbbrightlyneka blankt till ngt flatly deny sthrösta blankt return a blank ballot-paperdet struntar jag blankt i! I don't care a damn!springa 100 meter på 10 sekunder blankt run 100 metres in 10 seconds flat
livsubstlife; livstid lifetimebörja ett nytt liv start a new life; bättra sig turn over a new leafge liv åt t.ex. rummet give life tota livet av ngn take sb's lifespringa för brinnande livet run for all one's worthför mitt liv kan jag inte begripa I can't for the life of me understandi hela mitt liv all my lifetrött på livet tired of lifevara vid liv be alivekomma ngn inpå livet lära känna ngn get to know sb intimatelymidja waist äv. på plaggvara smal om livet have a small waist, have a slender waistklänningsliv etc. bodiceoväsen row, noise; bråk fuss
© NE Nationalencyklopedin AB