Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

springsubstantiv~etspringande running [about]det är ett spring [av folk] dagen i ända there is a stream of people coming and going…hon blir trött av allt spring i trapporna all the running up and down the stairs makes her tired
källvattensubstantiv-vattnetspring water
springflodsubstantiv~enspring tide
vårtrötthetsubstantiv~enspring fatigue
vårdagsubstantiv~en, ~arspring day, day in [the] springen vacker vårdag [adv. on] a fine spring day
vårsåddsubstantiv~en, ~erlantbr. spring sowing
vårteckensubstantiv-tecknet, =sign of spring
fjädervågsubstantiv~en, ~arspring balance
vårgrönskasubstantiv~ngreenness (verdure) of spring
vårstädningsubstantiv~en, ~arspring cleaning
© NE Nationalencyklopedin AB