Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

springsubstspringande running aboutdet är ett ständigt spring av folk här there is a constant stream of people popping in and out
vårdagsubstspring day, day in spring
spiralfjädersubstcoil spring, spiral spring
vårtrötthetsubstspring fatigue, spring fever
storstädningsubstspring-cleaning
vårlikadjektivspring-like
vårstädningsubstspring-cleaning
källvattensubstspring water
vårflodsubstspring flood
vårterminsubstspring term; spec. amer. spring semester
© NE Nationalencyklopedin AB