Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spridaverbsprida sig spread; sprida ut sig el. skingra sig disperse, scattersprida ljus över ngt shed light on sthsprida ett rykte spread a rumoursprida omkring ngt scatter sth aboutsprida ut spread out; friare spread, circulate
skvallraverbgossip; sprida ut rykten tell tales
trevnadsubstwell-beingsprida trevnad create a nice atmosphere
fortplantaverbfortplanta sig breed, propagate; sprida sig spread
överföraverbflytta över el. sprida transfer, transmitöverföra en sjukdom transmit a disease
överhandsubstfå (ta) överhanden få övertaget get the upper hand <över of>; sprida sig spreadfå (ta) överhanden över ngn om känsla get the better of sbelden tog överhand the fire got out of control
breverbspreadbre en smörgås butter a slice of bread
verb och partikelverbbre pålägga på spreadvard., överdriva lay it on thickbre utspread out, spread aboutbre ut sigsprida sig spread; sträcka ut sig stretch out
© NE Nationalencyklopedin AB