Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

språkbegåvadadjektiv-begåvat, ~e (attr.)…with a gift for languageshan är språkbegåvad he has a gift for languages, he is a good linguist
språkbegåvningsubstantiv~en, ~aregenskap gift for languages, linguistic abilityhan är en språkbegåvning, se språkbegåvad
© NE Nationalencyklopedin AB