Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sprängämnesubstexplosive
sprängaverbburst; med sprängämne blast; spränga i luften blow upspränga banken i spel break the bankspränga bort med sprängämne blast awayspränga en dörr break a door open, force a door openspränga sönder burst; med sprängämne blast; i flera delar burst to pieces; med sprängämne blast to pieces
© NE Nationalencyklopedin AB