Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sporadiskadjektiv~tsporadic; enstaka isolated, occasional, stray; spridd scattered
enstakaadjektivoböjl.enskild separate, individual; sporadisk occasional; isolerad el. sällsynt isolated; sällsynt äv. exceptional; ensam solitaryvi såg bara några enstaka bilar …a few [isolated] carsnågon enstaka gång once in a while, very occasionallyi enstaka fall in a few casesbara vid enstaka tillfällen only on very rare occasions
© NE Nationalencyklopedin AB