En språktjänst från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sporadiskadjektiv~tsporadic; enstaka isolated, occasional, stray; spridd scattered
enstakaadjektivoböjl.enskild separate, individual; sporadisk occasional; isolerad el. sällsynt isolated; sällsynt äv. exceptional; ensam solitaryvi såg bara några enstaka bilar …a few [isolated] carsnågon enstaka gång once in a while, very occasionallyi enstaka fall in a few casesbara vid enstaka tillfällen only on very rare occasions
© NE Nationalencyklopedin AB