Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 splitteradverbsplitter ny brand-new
1 splittersubstantivsplittret, =splinter[s (pl.)]
skärvasubstantiv~n, skärvor[broken] piece, fragment; smalare el. splitter splinter; av lera:speciellt arkeol. potsherdskärvor [av glas (porslin)] vanl. broken glass (china) (sg.)
© NE Nationalencyklopedin AB