Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

schismsubstschism, split
kluvenadjektivsplit, cloven
rämnaverbcrack, split
splittringsubstoenighet division, split
dubbelnatursubstdual personality, split personality
spaltaverbspalta upp ngt i spalter divide sth into columnsklyva split, split up
klyvaverbsplit, cleave; dela divide upklyva ngt i två delar cut sth in twoklyva sig split
guladjektivyellowgult ljus trafik. amber lightgula ärter split peas; se äv. blå-för sammansättningar
sprickasubstcrack; i hud chapi t.ex. vänskap breach; inom t.ex. parti split
verbcrack; om hud chap; brista break; sprängas sönder burst; rämna splitäta tills man är nära att spricka eat till one is ready to burstförhandlingarna har spruckit negotiations have broken down
splittraverbshatter, splinter; klyva splitpartier, familjer etc. divide, divide upsplittra sig a) i små stycken splinter b) ägna sig åt mycket divide one's energieshan är splittrad he is torn in different directions
© NE Nationalencyklopedin AB