Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 splitsubstantiv~etekon. share splitting
1 splitsubstantiv~etdiscord, dissensionsplit sow [the seeds of] dissension, make mischief
schismsubstantiv~en, ~erschism, split
souterränghussubstantiv~et, =split level [house]
fläkatransitivt verbfläkte, fläktsplitfläka upp split (med t.ex. kniv slit)…open
uppslitsadadjektiv-slitsat, ~esplit openuppslitsad kjol slit skirt
späntatransitivt verb~de, ~tspänta stickor split wood
klyvasintransitivt deponensverbklövs, kluvitssplit up <i into>
nyckelringsubstantiv~en, ~arkey-ring, split ring
splittratransitivt verb~de, ~tshatter, splinter, break…into splinters; bildl. divide (t.ex. tid, krafter split) [up]partiet har splittrats …has split upreflexivt verb~de, ~tsplittra sig splinter, shiver, split; bildl. divide (squander) one's energies, spread oneself thin
© NE Nationalencyklopedin AB