Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spillaverbspill, drop, waste, losespilla tid på ngt waste time on sth
hällaverbpourhon hällde te i koppen she poured tea into the cuphälla ut pour out; spilla spill
stjälpaverbvälta omkull overturn, tip overhälla pour, tipstjälpa i sig gulp downstjälpa ur (ut) innehåll pour out; spilla spill
drällaverbspilla spillgå och drälla slå dank loaf aboutdet dräller av folk på gatorna the streets are teeming with people
© NE Nationalencyklopedin AB