Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spetsigadjektivpointed; vass sharpspetsig vinkel acute angle
vimpelsubstsport. el. sjö., spetsig pennantlång, smal streamer
1 vassadjektivsharp; spetsig pointed; om t.ex. blick, ljud piercing
spetsaverbgöra spetsig el. spetsa till sharpen, pointspetsa öronen prick up one's ears
2 hackasubstspetsig pick, pickaxe
verbi bitar chop; fint mincehacka i (på) hack at; om fågel pick at, peck athacka kritisera pick on
verb och partikelverbhacka losshack away, chop awayhacka söndercut up, break up
ändasubstend; spetsig tip; stump bit, piece; sjö., tågända rope, bit of ropenedre ändan av ngt the bottom of sthövre ändan av ngt the top end of sthi ena ändan at one endgå till ända come to an endvara till ända be at an endvard., persons behind, bottomändan ur vagnen pull one's finger out, get on with it
adverbhan bor ända borta i… he lives as far away as…ända från början from the very beginningända in i minsta detalj down to the very last detailända sedan dess ever since thenända till jul until Christmas; fram till right up to Christmasresa ända till London go as far as London, go all the way to London
© NE Nationalencyklopedin AB