Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spelaresubstplayer; hasardspelare gambler; vadhållare better
MP3-spelaresubstdata. el. musik. MP3-player
cd-spelaresubstCD-player, compact disc player
liraresubstvard., spelare player
tillhöraverbbelong to; räknas till be one of; vara medlem av be a member ofhan tillhör lagets bästa spelare he is one of the team's best players
© NE Nationalencyklopedin AB