Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spelaverbplay; visa t.ex. film show; spela hasard gamble; låtsas vara pretendspela fiol play the violinspela kort play cardsspela piano play the piano; vard. play pianospela sjuk pretend to be illspela teater actspela för ngn a) inför ngn play to sb b) ta lektioner take piano (violin etc.) lessons from sbspela på en häst bet on a horsespela på lotteri take part in a lottery (lotteries pl.)
verb och partikelverbspela bortgamble awayspela inspela in en film make a film, produce a filmspela in ngt på band record sthinverka come into playspela uppspelläxa play <för to>; t.ex. en vals strike up; ljudband play back
liraverbvard., spela play
fyrhändigtadverbmusik.spela fyrhändigt play duets
översittaresubstbullyspela översittare bully, play the bullyspela översittare mot ngn bully sb
simuleraverbsham; spela sjuk sham illnessefterbilda simulate
trumpetsubsttrumpetspela (blåsa i) trumpet play the trumpet
domineraverbdominate; spela herre domineer; vara mest framträdande predominate
bortaplansubstsport. away groundspela på bortaplan play away
pajassubstclownspela pajas play the fool
pianosubstpianopl. -sspela piano play the piano
© NE Nationalencyklopedin AB