Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spelsubstmusik. playingteat., spelsätt actingsällskaps-, kort- el. idrottsspel game; spelande playing; spelsätt vanligen play; hasardspel gambling; stick i kortspel trickspel om pengar playing for moneyförlora på spel lose by gamblingolika uttryck:spelet är förlorat the game is upspela ett högt spel play a dangerous gameha ett finger (sin hand) med i spelet have a hand in itstå på spel be at stakesätta ngt på spel risk sth, put sth at stakehan är ur spelet he is out of it, he is out of the running
tv-spelsubstvideo game
cricketsubstspel. cricket
2 golfsubstspel golf
pilkastningsubstspel darts (sing.)
lirsubstvard., spel play
fuskaverbskol.el.i spel cheat
fiasubstspel. ludo; amer., ungefär pachisi, Parcheesi®
dominosubstspel dominoes ((med verb i sing.))
biljardsubstspel billiards ((med verb i sing.))
© NE Nationalencyklopedin AB