Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

specielltadverbspecially, especially, particularly; jfr särskiltdetta gäller alldeles speciellt i fråga om… this is true about…in particular
mördaresubstantiv~n, =murderer; speciellt polit. assassin
nakenhetsubstantiv~ennakedness; speciellt konst. nudity
hydroplansubstantiv~et, =seaplane; speciellt amer. hydroplane
ergonomiskadjektiv~tergonomic; speciellt amer. biotechnological
prositinterjektionbless you!; speciellt amer. gesundheit!
brottytasubstantiv~n, -ytorspeciellt geol. fracture
bårhussubstantiv~et, =mortuary; speciellt amer. morgue
sjöflygplansubstantiv~et, =seaplane; speciellt amer. hydroplane
tropiskadjektiv~ttropical; speciellt geogr. tropic
© NE Nationalencyklopedin AB