Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

specialistsubstantiv~en, ~erspecialist < in>; expert expert < on (in)>han är specialistförsäkringsfrågor he is an expert on (in)…
ögonläkaresubstantiv~n, =eye specialist
fackidiotsubstantiv~en, ~ervard. narrow specialist
fackläraresubstantiv~n, =subject (specialist) teacher
hjärtspecialistsubstantiv~en, ~erheart specialist, cardiologist
öronläkaresubstantiv~n, =ear specialist, aurist, otologistöron, näs och halsläkare ear, nose, and throat specialist
specialkunskapsubstantiv~en, ~erspecialist knowledge (endast sg.)
barnläkaresubstantiv~n, =specialist in children's diseases, paediatrician (amer. pediatrician)
ämnesläraresubstantiv~n, =specialist (subject) teacher, teacher of a special subject
tillkallatransitivt verb~de, ~tsend for; t.ex. hjälp, specialist äv. summon, call in
© NE Nationalencyklopedin AB