Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

specialistsubstspecialist < in>; expert expert < on, in>
specialkunskapsubstspecialist knowledge
öronläkaresubstear specialist
ögonläkaresubsteye specialist, ophthalmologist
fackidiotsubstvard. narrow specialist
kvinnoläkaresubstspecialist in women's diseases, gynaecologist
barnläkaresubstspecialist in children's diseases
ämnesläraresubstspecialist teacher, subject teacher
facklitteratursubstspecialist literature, technical literaturemotsats: skönlitteratur non-fiction
© NE Nationalencyklopedin AB