Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spasmsubstantiv~en, ~erspasm
nervryckningsubstantiv~en, ~arnervous spasm
krampryckningsubstantiv~en, ~arspasm, twitch
kärlkrampsubstantiv~enmed. vascular spasm
© NE Nationalencyklopedin AB