Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sparkatransitivt verb~de, ~tkicksparka boll vard. kick a ball about, play footballsparka ngn på smalbenen kick sb's shinssparka ngn i ändan kick sb (give sb a kick) in the pantsbli sparkad från jobbet, vard. get the sack (the push), be (get) firedsparka ngn från jobbet, vard. give sb the sack (the push), fire sb
intransitivt verb~de, ~tsparka [med benen (omkring sig)] kick aboutsparka inte på dörren! don't kick at (against)…!
partikelverbsparka avknäcka av kick and breaksparka av sig [täcket] kick off one's bedclothessparka igen dörrenkick…shutsparka i gång en verksamhetvard. kick off…sparka ihjäl ngnkick sb to deathsparka in dörrenkick…insparka omkullkick…oversparka till ngn (ngt)give…a kicksparka uppt.ex. dörr kick…open
1 kickatransitivt verb~de, ~tvard.sparka kickavskeda kick…out
bakutadverbbackward[s]slå (sparka) bakut kick [out behind], lash out
bollsubstantiv~en, ~arball; slag i tennis stroke; skott i fotboll shot; passning passen fin (bra) boll slagväxling a fine rallyen lång boll slagväxling a [long] rallybollen ligger hos honom bildl. the ball is with him (in his court)kasta boll play catchsparka boll vard. play footballspela boll play ballvard., huvud nutvara tom i bollen be empty-headed (stupid)
© NE Nationalencyklopedin AB