Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spadesubstspade
spadersubstkortsp. spades (pl.)en spader a spadevard.spader go madjag tror jag får spader! I'll go mad in a minute!
namnsubstname < of>hur är namnet? your name, please!skapa (göra) sig ett namn make a name for oneselfvad i herrans (fridens) namn…? what on earth…?i sanningens namn to tell the truthjag känner honom bara till namnet I only know him by namenämna ngt vid dess rätta namn call sth by its right name; stark. call a spade a spade
© NE Nationalencyklopedin AB